نوارپرده چهارنخ (۵توپ۶۰متری)

نوارپرده چهارنخ (۵توپ۶۰متری)


2,010,000ریال

موجود در انبار

نوارپرده ۴ نخ  (۵توپ۶۰متری)

معمولی

برند : کوثر

تعداد ۵ توپ ۶۰ متری =جمعا ۳۰۰ متر

قیمت هر متر برابر است با : ۶۷۰۰ ریال

نقد و بررسی : نوارپرده چهارنخ (۵توپ۶۰متری)

نوارپرده ۴ نخ  (۵ توپ ۶۰متری)

معمولی

برند : کوثر

تعداد ۵ توپ ۶۰ متری =جمعا ۳۰۰ متر

قیمت هر متر برابر است با : ۶۷۰۰ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن