سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)DC-14-1


7,480,000ریال

موجود در انبار

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC} اَعلاء

تعداد هربکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۹۶۰۰ ریال

نقد و بررسی : سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC/14} اَعلاء

تعداد هربکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۹۶۰۰ ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن