چسب خیاطی

لایی زانفیکس طاقه۷۰یاردی سفید{لینک من} (یک طاقه)


3,400,000ریال 3,300,000ریال

تخفیف : 100,000 ریال

موجود در انبار

لایی زانفیکس طاقه ۷۰ یاردی سفید برند لینک من 

برند : لینک من (LINKMAN)

تعداد یک  طاقه

قیمت هر طاقه برابر است با:  ۳۳۰۰۰۰۰ریال

قیمت هر یارد  برابر است با: ۴۷۱۴۳ریال

متراژ  : معروف به ۷۰ یارد

عرض:۱۱۲

این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد