زانفیکس حلقه۲٫۸سانت۱۸متری کاغذدار ترک (ده حلقه ای)


950,000ریال

موجود در انبار

زانفیکس حلقه ۲٫۸ سانت۱۸متری کاغذدار ترک

قیمت هر حلقه۱۸متری برابر است با : ۹۵۰۰۰ریال

تعداد ۱۰ حلقه ۱۸ متری

متراژهر حلقه :۱۸
عرض:۱٫۸ سانت

ترک

این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد