چسب خیاطی
چسب خیاطی

لایی زانفیکس طاقه۲۰یاردی سفید (۱۰طاقه)


12,400,000ریال

در انبار موجود نمی باشد

لایی زانفیکس طاقه رنگ سفید  

تعداد : ۱۰ طاقه

متراژ : حدود ۲۰ یارد

این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد

قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۲۴۰۰۰۰ ریال