کاربردلایی کاغذی

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)


هزینه برش یک طاقه ۵۰ متری لایی کاغذی 

لطفا سانت هایی که در خواست برش برای آن را دارید،در قسمت یادداشت سفارش ثبت نمایید 
به تعداد طاقه هایی که برش آن ها مد نظرتان می باشد این محصول را افزایش موجودی بدهید( هر ۵۰۰۰۰ ریال برای ۵۰ متر هزینه برش می باشد)
– برش توسط دستگاه گیوتین انجام می شود
– این هزینه برش فقط شامل لایی ها ی کاغذی خارجی -G-L-A  لایی های کلاس ۵۰ یاردی -لایی زنجان و لایی گریوه می باشد
هزینه برش لایی کاغذی نخدار ۵۰ یاردی حدودا برابر با ۴ برابر این هزینه می باشد
هزینه برش لایی کلاس ۲۰۰ یاردی شامل این هزینه محصول نمی باشد و تلفنی می بایست هماهنگ گردد
لایی های پارچه ای(پرشینحریرچسب یقه)به صورت نوار بری برش داده می شوند که می بایست تلفنی استعلام قیمت گرفته و واریز گردد