جعبه لوازم خیاطی خانگی{باوسایل} (دوازده عدد)


1,320,000ریال 1,200,000ریال

تخفیف : 120,000 ریال

موجود در انبار

جعبه لوازم خیاطی خانگی 

اقلام داخل عکس نیز داخل جعبه می باشد

ست عروس

تعداد ۱۲ عدد  جعبه خیاطی

قیمت هر عدد برابر است با :۱۰۰۰۰۰ ریال