سوزن چرخ خانگی شماره۱۴اَعلاء جعبه بلند{HA/14}(ده بکس)


27,000,000ریال 25,500,000ریال

تخفیف : 1,500,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

سوزن چرخ خانگی شماره۱۴ {HA/14}   (جعبه بلند) اَعلاء 

تعداد۱۰بکس سوزن

در  هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد

قیمت هر بکس برابر است با : ۲۵۵۰۰۰۰ریال