سوزن چرخ۱۱/GROZ-BECKERTراسته دوزی{DB/11} (یک پک۱۰ورقی)DB-11-CROZ


1,140,000ریال

موجود در انبار

سوزن چرخ ۱۱ راسته دوزی{DB/11} مدل آلمانی GROZ-BECKERT

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۱۴۰۰۰ ریال