لایی قدک گریوه(بدون چسب)

6 کالا

 • کاربردلایی کاغذی

  هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

  120,000ریال
  هزینه برش یک طاقه ۵۰ متری لایی کاغذی  لطفا سانت هایی که در خواست برش برای آن را دارید،در قسمت یادداشت سفارش ثبت نمایید  به تعداد طاقه هایی که برش آن ها مد نظرتان می باشد این محصول را افزایش موجودی بدهید( هر ۵۰۰۰۰ ریال برای ۵۰ متر هزینه برش…
 • لایی کاغذی قدک گریوه باندآبی (یک طاقه)

  2,000,000ریال
  لایی کاغذی قدک گریوه باند آبی تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ متر جهت اطلاع این نوع لایی بدون چسب می باشد جهت اطلاع:لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت(از ضخیم ترین نوع)بدین شرح ذیل می باشد: ۱-باند قهوه ای۲-باند بنفش۳-باند آبی۴-باند قرمز۵-باند سبز۶-باند زرد قیمت هر متر…
 • Placeholder

  لایی کاغذی قدک گریوه باندزرد (یک طاقه)

  1,200,000ریال
  لایی کاغذی قدک گریوه باند زرد تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ متر جهت اطلاع این نوع لایی بدون چسب می باشد جهت اطلاع:لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت(از ضخیم ترین نوع)بدین شرح ذیل می باشد: ۱-باند قهوه ای۲-باند بنفش۳-باند آبی۴-باند قرمز۵-باند سبز۶-باند زرد قیمت هر متر…
 • انواع لایی قدک

  لایی کاغذی قدک گریوه باندقهوه ای (یک طاقه)

  2,900,000ریال
  لایی کاغذی قدک گریوه (بدون چسب) باند قهوه ای تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ متر جهت اطلاع این نوع لایی بدون چسب می باشد جهت اطلاع:لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت(از ضخیم ترین نوع)بدین شرح ذیل می باشد: ۱-باند قهوه ای۲-باند بنفش۳-باند آبی۴-باند قرمز۵-باند سبز۶-باند زرد…
 • لایی کاغذی قدک گریوه باندقرمز (یک طاقه)

  1,750,000ریال
  لایی کاغذی قدک گریوه باند قرمز تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ متر جهت اطلاع این نوع لایی بدون چسب می باشد جهت اطلاع:لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت(از ضخیم ترین نوع)بدین شرح ذیل می باشد: ۱-باند قهوه ای۲-باند بنفش۳-باند آبی۴-باند قرمز۵-باند سبز۶-باند زرد قیمت هر متر…
 • لایی کاغذی قدک گریوه باندسبز (یک طاقه)

  1,500,000ریال
  لایی کاغذی قدک گریوه باند سبز تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ متر جهت اطلاع این نوع لایی بدون چسب می باشد جهت اطلاع:لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت(از ضخیم ترین نوع)بدین شرح ذیل می باشد: ۱-باند قهوه ای۲-باند بنفش۳-باند آبی۴-باند قرمز۵-باند سبز۶-باند زرد قیمت هر متر…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه